ឧបករណ៍រុះរើខ្នាតតូចសម្រាប់ផលិតផលលោហៈស្រាល ផលិតផលផ្លាស្ទិច កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្រដាសឈើ / ម៉ាស៊ីនកិនសំរាម / ម៉ាស៊ីនកំទេច /