ការបង្វិលឈើនិងថ្ម

  • Rotation Grapples For Excavator / 360 Rotation Grapple For Excavator

    Rotation Grapples For Excavator / 360 Rotation Grapple For Excavator

    ការបង្វិល Grapple គឺគ្មានដែនកំណត់តាមទ្រនិចនាឡិកា និងប្រឆាំងទ្រនិចនាឡិកាជាមួយនឹងរចនាប័ទ្មពីរ សម្រាប់ឈើគ្មានធ្មេញ។សម្រាប់ថ្មដែលមានធ្មេញ;វានឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ក្តាប់ខ្លាំង។វាងាយស្រួលសម្រាប់ការដំឡើង និងថែទាំ។