ធុងទឹកស្អុយ

  • LEHO Hydraulic Thumb Bucket

    ធុងមេដៃធារាសាស្ត្រ LEHO

    ធុងមេដៃធារាសាស្ត្រ LEHO ប្រើមេដៃដើម្បីជួយជីកកកាយរបស់អ្នកសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសម្ភារៈផ្សេងៗ, ដូចជាការចាត់ចែងថ្ម ជក់ គល់ឈើ បំពង់ និងសម្ភារៈពិបាកធ្វើសមយុទ្ធផ្សេងទៀត។